Fortællerteknik

image
MePlatform
· ~5 min
1
Fortællerteknik er en metode, som en forfatter, instruktør eller skaber af et kunstværk bruger til at formidle en historie eller et budskab til sit publikum. Dette kan gøres gennem forskellige elementer og teknikker, der arbejder sammen for at skabe en sammenhængende og engagerende fortælling. Fortællerteknik er en vigtig del af storytelling og skrivning, da det hjælper med at gøre historien mere levende og interessant for læseren eller seeren. Nogle af de mest almindelige elementer og teknikker inden for fortællerteknik inkluderer valg af fortæller, fremstillingsform, karakterudvikling, plotstruktur og brug af sprog og stil. 1. Valg af fortæller: Fortælleren er den person, der fortæller historien. Der er forskellige typer af fortællere, og valget af fortæller kan have en stor indflydelse på, hvordan historien bliver opfattet af publikum. Nogle af de mest almindelige typer af fortællere inkluderer: - Førstepersonsfortæller: Her fortæller en af karaktererne i historien deres egne oplevelser og tanker. Dette skaber en følelse af intimitet og nærhed mellem fortælleren og publikum. - Tredjepersonsfortæller: Her fortæller en udenforstående person historien. Dette kan være en alvidende fortæller, der kender alle karakterernes tanker og følelser, eller en begrænset fortæller, der kun kender en eller få karakterers perspektiver. - Andenpersonsfortæller: Dette er en sjældnere fortælleteknik, hvor fortælleren taler direkte til publikum og bruger "du" som pronomen. Dette kan skabe en følelse af, at publikum er en del af historien. 2. Fremstillingsform: Fremstillingsformen refererer til den måde, hvorpå en historie bliver præsenteret for publikum. Dette kan omfatte elementer som replikker, handlingsbeskrivelser, indre monologer og flashbacks. Valget af fremstillingsform kan hjælpe med at skabe en bestemt stemning eller atmosfære i historien og kan også påvirke, hvordan publikum opfatter de forskellige karakterer og begivenheder i historien. 3. Karakterudvikling: Karakterudvikling er processen med at skabe og udvikle de forskellige karakterer i en historie. Dette inkluderer at give karaktererne en baggrund, personlighed, mål og motivationer. God karakterudvikling er vigtig for at skabe troværdige og interessante karakterer, som publikum kan relatere til og investere sig i. 4. Plotstruktur: Plotstrukturen er den overordnede ramme, som historien følger. Dette inkluderer begyndelsen, midten og slutningen af historien samt eventuelle vendinger og overraskelser undervejs. En velstruktureret plot hjælper med at holde publikums interesse og sikrer, at historien forløber på en logisk og tilfredsstillende måde. 5. Sprog og stil: Sprog og stil refererer til de ord og sætningskonstruktioner, som en forfatter bruger til at formidle sin historie. Dette kan omfatte valg af ord, brug af metaforer og symboler, og den generelle tone og stemning i teksten. En unik og engagerende sprog og stil kan hjælpe med at skabe en mindeværdig historie og gøre det lettere for publikum at forstå og engagere sig i historien. Sammenfattende er fortællerteknik en vigtig del af storytelling og skrivning, da det hjælper med at formidle historien på en interessant og engagerende måde. Ved at mestre forskellige elementer og teknikker inden for fortællerteknik kan forfattere og skabere af kunstværker skabe stærke og mindeværdige historier, der vil fange publikums opmærksomhed og følelser.
Teknik hvormed en forfatter formidler det fortalte i en roman, novelle, film el. lign. fx valg af fortæller og fremstillingsform (replikker, handlingsbeskrivelse osv.)